Produkty MEDIA SK

Od poradenstva, návrhu až po dodávku kompletného zariadenia slúžiaceho na distribúciu resp. ručnú alebo automatizovanú aplikáciu kvapalín.
Možnosti aplikácie: prečerpávanie, dávkovanie, lepenie, striekanie vzduchové (airspray), striekanie bezvzduchové (airless) s možnosťou podpory vzduchu (airmix), elektrostatické striekanie, swirl resp. airswirl.
Spracované materiály môžu byť jedno- a viackomponentné (1K-2K-3K).
Rozsah pracovných teplôt: ambient – warm melt (70°C) – hot melt (200°C)
Rozsah pracovných tlakov: 1-500 bar
Rozsah viskozity: 1-200 000 mPas resp. cPs

Niektoré z našich nedávnych referencii – AUTOMOTIVE:

Doplnenie nových cirkulačných okruhov pre farbu/lak/tužidlo v prevedení nerez, systém Tichelmann vrátane cirkulačnej zostavy v miešarni farieb (pumpa, filtrácia, cirkulačný tank s miešadlom, spätný regulátor tlaku)

Integrácia tepelných výmenníkov (200bar) pre temperovanie PVC-tmelu za účelom stabilizácie kvality aplikácie vrátane temperovacieho zariadenia (10-30°C)

Integrácia 4ks robotov na 7. osi do existujúcej linky utesňovania karosérii vrátane aplikácie swirl, kamerového systému pre rozpoznanie presnej polohy karosérie a počítačovej vizualizácie celej robotickej linky (14 robotov)

Dodávka nerezových cirkulačných tankov s dvojitým plášťom pre stabilizáciu požadovanej teploty laku a tužidla vrátane temperovacieho zariadenia (10-30°C)

Rozšírenie vysokotlakových rozvodov tmelu: bezošvé rúry z uhlíkovej ocele,  typ spoja: zvar resp. príruba, pracovný tlak: 300 bar

Inštalácia cirkulačného potrubia pre farbu (cca 800m): nerezové rúry 5/4″, typ spoja: zvar vhodný pre čistenie mlokom (pigable/molchbar), rádius ohybu deto.